Никога в живота си, не съм си представял, че…

алкохол ръце
Никога в живота си, не съм си представял, че ръцете ми ще поемат повече алкохол, от устата…