Портфейл, пълен с пари…

портфейл с пари
Гледам на тротоара портфейл, пълен с пари. Подминах го. Знам ли кой го е пипал?!