Разкриха тайната!!!

тайна тоалетна хартия
Разкриха тайната за покупките на големи количества тоалетна хартия.
‒ Преди това, тези хора са ходили да сер@т на работа!