Един ден кралят на Англия попитал:

  Един ден кралят на Англия попитал. – Каква е следващата музика? Те му отвърнали: – Ча ча ча. Той пак попитал: – Каква е следващата музика? Те пак му отвърнали. – Ча ча ча. И кралят казал: – Абе, кво заекваш кажи че е чалга.